Nafplion

Yunanistan’ın ilk baş­kent Nafp­li­on, (1829–1834 yıl­la­rı ara­sın­da ) huzu­run da şeh­ri… Spar­ta, Bizans, Frenk, Vene­dik ve Osman­lı ege­men­li­ğin­de kal­mış olup Osman­lı­nın da etki­le­ri. Pala­mi­di kalesi’ne çıkı­la­bi­lir. Çin Sed­di gibi upu­zun görü­nen kale­ye 857 basa­mak (bazı kay­nak­la­ra göre de 999 basa­mak) tır­ma­na­rak çıkı­lı­yor ve olduk­ça yoru­cu…:))) inşa­atı­na Vene­dik kale­si ola­rak baş­la­nı­lan ancak Osman­lı­la­rın eli­ne geçen kale yak­la­şık bir saat­te gezi­le­bi­lir ve 8 ya da 10 euro kale giri­şi. Kale­de 8 kale bur­cu, And­re­as Kili­se­si, bağım­sız­lık sava­şı­nın kah­ra­man komu­ta­nı Kolokotronis’in hüc­re­si, gör­kem­li sur­lar ve de eşsiz bir man­za­ra var. Bura­dan diğer kaleye,…

Daha Fazla ...