Film Festivali hem internette hem sinemada

film-festivali-hem-internette-hem-sinemada-785369-1.

39. İst­anb­ul Film Festivali’nin Ekim prog­ra­mı bel­li oldu. Koro­na­vi­rüs sal­gı­nı nede­niy­le Fil­me­ki­mi ile bir­lik­te gös­te­ri­lecek fes­ti­val, 9–20 Ekim ara­sın­da 40 yeni fil­me ev sahip­li­ği yapacak.

İst­anb­ul Kül­tür Sanat Vak­fı (İKSV) tara­fın­dan T.C. Kül­tür ve Turizm Bakan­lı­ğı des­te­ğiy­le düzen­le­nen 39. İst­anb­ul Film Fes­ti­va­li Ekim ayın­da çev­ri­mi­çi ola­rak sürü­yor, aynı zaman­da salon gös­te­rim­le­ri­ne baş­lı­yor. Fil­me­ki­mi, pan­de­mi nede­niy­le bu yıl fes­ti­val gala­la­rıy­la birleşiyor.

Ulu­sal Bel­ge­sel Yarış­ma­sı ve Fil­me­ki­mi Gala­la­rı film­le­ri Cine­ma­xi­mum Nişan­ta­şı City’s ve Kadı­köy Sineması’nın yanı sıra fes­ti­va­lin İKSV’nin çev­ri­mi­çi gös­te­rim site­si üze­rin­den eri­şi­me açı­lı­yor. Ulus­la­ra­ra­sı Yarış­ma film­le­ri ise yal­nız­ca çev­ri­mi­çi izle­ne­bi­lecek. Bilet­ler 2 Ekim saba­hı satı­şa çıkacak.

39. İst­anb­ul Film Festivali’nin Ulus­la­ra­ra­sı Yarış­ma bölü­mün­de, “Sine­ma­ya yeni bakış­lar” tema­sı­nı izle­yen film­ler fes­ti­va­lin büyük ödü­lü Ulus­la­ra­ra­sı Altın Lale için yarışıyor.

 

Ulus­la­ra­ra­sı Yarışma’da Altın Lale için yarı­şa­cak filmler:

►Mic­key ve Ayı / Mic­key and the Bear / Anna­bel­le Atta­na­sio / ABD
►Sarı Hay­van / Um Ani­mal Ama­re­lo / A Yel­low Ani­mal / Feli­pe Bra­gan­ça / Bre­zil­ya, Portekiz
►Luxor / Zeina Dur­ra / Mısır, İng­ilt­ere, Bir­le­şik Arap Emir­lik­le­ri n Sanc­to­rum / Jos­hua Gil / Mek­si­ka, Domi­nik Cum­hu­ri­ye­ti, Katar
►Koza / Kokon / Coco­on / Leonie Krip­pen­dorff / Almanya
►Oğul-Ana / Pesar-Madar / Son-Mot­her / Mah­naz Moham­ma­di / İran, Çek Cumhuriyeti
►Yaban­cı / Exil / Exi­le / Visar Mori­na / Alman­ya, Bel­çi­ka, Kosova
►Deni­zal­tı­sı da Olsun İst­ey­en Cam Temiz­le­yi­ci / Win­dow Boy Would Also Like to Have a Sub­ma­ri­ne / Alex Piper­no / Uru­gu­ay, Arjan­tin, Bre­zil­ya, Hol­lan­da, Filipinler
►Yan­kı­lar / Berg­m­ál / Echo / Rúnar Rúnars­son / İzl­anda, Fran­sa, İsviçre
►Öte­ki Kuzu / The Other Lamb / Mal­gor­za­ta Szu­mo­ws­ka / İrl­anda, Bel­çi­ka, ABD n Atlan­tis / Valentyn Vas­ya­novych / Ukrayna
►Kuş Dili / Mowa Pta­k­ów / Bird Talk / Xawery Zula­ws­ki / Polonya

Ulu­sal Bel­ge­sel Yarışması’nda yer alan filmler:

  • Göbek­li­te­pe Sakin­le­ri / Sedat Benek n Ah Gözel İst­anb­ul / Zey­nep Dadak n Kadın­lar Ülke­si / Şirin Bahar Demirel
  • Kuyu­da­ki Taş / Gök­çin Dokumacı
  • Miss Holo­kost Sur­vi­vor / Eytan İpeker
  • Mima­roğ­lu / Ser­dar Kökçeoğlu
  • Muham­med Ali / Nur­sen Çetin Köre­ken, Ümit Köreken
  • Asfal­tın Altın­da Dere­ler Var! / Yasin Semiz
  • Tene­re / Hasan Söylemez
  • Atık Söz­lü­ğü: Tanım­la­rın ve İmajl­ar­ın Geri Dönü­şü­mü / Alper Şen
  • Mad­de­nin Hal­le­ri / Deniz Tortum.

İlgili Haberler

One Thought to “Film Festivali hem internette hem sinemada”

Comments are closed.